20120426_081741.jpg

 

 

 

폰카로 촬영  순천에서..

x61-t61-t61p-dell x1 - d620 - d630 - tz27 - t400 - t400s - x301

3년후

t410s -520 -8g-128ssd

 

x230 i5 3310 256ssd ips

 

x240  i5  fhd 4300u   덴타크산


x240 i5 fhd  4300  미산

 

t440s 4300 -256-8기가.. 미산.. 이베이발..

 t440s 730gt 12기가..


x1 뉴카본.. 1600*900 4300u

x1 뉴카보 qhd   -   t440p   사용...


m4800 잠깐 사용해봄.. 액정이 별로..  t530 도  가격대비 좋았지만.  액정이 별로여서.. 42에 판매..


마지막은 t440p 밖에 없다..t460p 사용